Nghệ An làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo về xây dựng đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tuyến biên giới Việt - Lào

04:06 PM 08/01/2021 |   Lượt xem: 64 |   In bài viết | 

Công trình Ánh sáng nông thôn mới tại thôn Âr Bả Nhâm

Tỉnh Nghệ An có đường biên giới dài 468,281 km tiếp giáp 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, BôLyKhămXay, nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào. Khu vực biên giới tỉnh Nghệ An, có 329 thôn, bản thuộc 27 xã biên giới; Khu vực biên giới 3 tỉnh: Hủa Phăn, Xiêng Khoảng, BôLyKhămXay, có 119 thôn, bản thuộc 16 Cụm bản. Nhân dân 2 bên biên giới chủ yếu là đồng bào dân tộc thiếu số, có mối quan hệ dân tộc, thân tộc, dòng họ từ lâu đời, nên thường xuyên qua lại thăm thân, trao đổi hàng hóa; đời sống của nhân dân 2 bên biên giới còn gặp nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, nhận thức của nhân dân về quốc gia, quốc giới còn hạn chế, một số tập tục lạc hậu chưa được xoá bỏ; tình trạng vi phạm  quy chế biên giới vẫn còn xảy ra.

Trong công tác chỉ đạo, xây dựng đội ngũ người có uy tín cũng như triển khai thực hiện các chính sách đối với người có uy tính trong đồng bào DTTS nói chung và đồng bào DTTS sinh sống ở khu vực giáp biên với nước bạn Lào, Đảng bộ, Chính quyền tỉnh Nghệ An hàng năm thường xuyên rà soát, thay thế, bổ sung người có uy tín theo quy trình các bước hướng dẫn chặt chẽ người có uy tín thực sự xứng đáng được nhân dân bầu chọn; thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách đối với người có uy tín, tạo điều kiện để người uy tín phát huy tốt vai trò của mình trong hòa giải ở cơ sở, trong tuyên truyền vận động,...đặc biệt người có uy tín trong cộng đồng dân tộc thiểu số sinh sống dọc tuyến biên giới Việt Nam - Lào.

Thực hiện Quyết định 12 của Thủ tướng, Người có uy tín được thôn bản bầu và có thời hạn 5 năm, sau khi cơ sở thực hiện, Ban Dân tộc tỉnh đã tham mưu  cho UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo quyết định số 2508 năm 2018 của UBND tỉnh Nghệ An về “Phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An năm 2018” thì hiện nay toàn tỉnh Nghệ An có 1.240 người có uy tín. Trong đó: Kỳ Sơn 194 người ở 21 xã, thị trấn; Tương Dương 144 người ở 18 xã, thị trấn; Con Cuông 115 người ở 13 xã, thị trấn; Anh Sơn 23 người ở 08 xã; Quế Phong 194 người ở 14 xã, thị trấn; Quỳ Châu 146 người ở 14 xã, thị trấn; Quỳ Hợp 194 người ở 20 xã, thị trấn; Tân Kỳ 57 người ở 12 xã; Nghĩa Đàn 127 ở 18 xã; Thanh Chương 30 người ở 02 xã; thị xã Thái Hoà 11 người ở 04 xã, phường; Quỳnh Lưu 05 người ở 02 xã.

Kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng đội ngũ người có uy tín cũng như triển khai các chính sách đối với người có uy tín cho thấy, tỉnh Nghệ An đã rất chú trọng tới vai trò của đội ngũ người có uy tín trong đời sống đồng bào dân tộc thiểu số nói chung; đời sống của nhân dân hai bên biên giới nói riêng, đóng góp vai trò quan trọng trong tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xây dựng, củng cố mối tình đoàn kết hữu nghị hai nước Việt Nam - Lào.

THỐNG KÊ TRUY CẬP

Số lượt truy cập hiện tại: 0

Tổng số truy cập: 100